Home » Club info » Integriteit / Privacyverklaring

Integriteit / Privacyverklaring

Naast alle positieve kanten aan en toegevoegde waarde van sport voor individuen, groepen en de maatschappij, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Het betreft een reeks van (mogelijke) excessen als doping, matchfixing, seksuele intimidatie, schending mensenrechten, fraude, discriminatie die de Olympische kernwaarden zoals respect, vriendschap en fair play aantasten.

Als vereniging willen wij ons conformeren aan de waarden en normen zoals deze in onze maatschappij als algemeen aanvaard gelden. Onderdeel daarvan is dat wij een integriteitsprotocol hebben opgesteld waaraan wij ons als club willen houden. 

Wij hebben hierbij aansluiting gezocht bij de NOC*NSF die vorig jaar gestart is met het programma Sport en integriteit.

Meer informatie hierover kan gevonden worden op de website van NOC*NSF:  https://www.nocnsf.nl/sportenintegriteit

Afgeleide van dit protocol is dat wij voor alle bestuursleden én leden/vrijwilligers die werken met minderjarigen binnen onze vereniging een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben aangevraagd.

Tevens is er binnen PBC een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld, Rianne van Bruggen. Zij is direct bereikbaar via klachten@papendrechtsebc.nl.

In verband met de Europese Privacywetgeving heeft PBC ook een Privacyverklaring opgesteld.

Contact


Heb je een vraag of opmerking? Verstuur hier je bericht

-